259/2009

Given i Helsingfors den 21 april 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till trafikministeriets beslut av den 14 december 1982 om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last (940/1982) en ny 18 a § som följer:

18 a §
Lastkorgar till fordon som beviljats EG-typgodkännande eller är godkänd i en annan EES-stat

På lastkorg till fordon och fastgörande av lastkorg vid fordon tillämpas inte 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 § i detta beslut, om ett fordon utrustat med lastkorg har beviljats:

1) EG-typgodkännande i enlighet med direktiv 2007/46/EG, eller

2) typgodkännande av små serie eller enskilt godkännande i en annan EES-stat eller i landskapet Åland.


Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 21 april 2009

Kommunikationsminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.