62/2009

Given i Helsingfors den 5 februari 2009

Statsrådets förordning om ändring av 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras 7 § 1 mom. i statsrådets förordning av den 27 december 2001 (1560/2001) som följer:

7 §
Dröjsmålsränta, dröjsmålsavgift och indrivningskostnader

Om en fastighetsförrättningsavgift om högst 1 000 euro inte betalas inom utsatt tid, tas ut utöver avgiften i stället för dröjsmålsränta och indrivningskostnader en dröjsmålsavgift om 45 euro. Överstiger fastighetsförrättningsavgiften 1 000 euro, tas utöver dröjsmålsräntan ut 34 euro som indrivningskostnader. Dröjsmålsavgift, dröjsmålsränta och indrivningskostnader behöver inte tas ut om dröjsmålet är obetydligt.Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2009.

Helsingfors den 5 februari 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.