1079/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 14 och 19 a §, sådana de lyder i lag 1063/2007, som följer:

14 §

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns, i euro Skatteprocent för den överstigande delen
20 000―40 000 100 7
40 000―60 000 1 500 10
60 000― 3 500 13

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass II:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns, i euro Skatteprocent för den överstigande delen
20 000―40 000 100 20
40 000―60 000 4 100 26
60 000― 9 300 32
19 a §

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns, i euro Skatteprocent för den överstigande delen
4 000―17 000 100 7
17 000―50 000 1 010 10
50 000― 4 310 13

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass II:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns, i euro Skatteprocent för den överstigande delen
4 000―17 000 100 20
17 000―50 000 2 700 26
50 000― 11 280 32

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas när skattskyldigheten har inträtt den 1 januari 2009 eller därefter.

RP 205/2008
FiUB 30/2008
RSv 204/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.