1029/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut bestäms med stöd av 2 § i lagen av den 19 december 2008 om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (1018/2008):

1 §

Utan hinder av bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) sänks beloppet av dagpenningen för 2009 med 4,5 procent motsvarande andelen av arbetstagaravgifterna, dock inte i det fall då ersättning betalas till arbetsgivaren.

2 §

Till den del dagpenningen baserar sig på företagarinkomster genomförs dock inte den sänkning som avses i 1 §.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 19 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Esko Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.