1028/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie då dagpenningar betalas ut med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen av den 19 december 2008 om beaktande av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (1018/2008):

1 §

Utan hinder av vad som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) avdras från arbetsinkomstandelen 4,5 procent om den tidsperiod under vilken arbetsvillkoret enligt 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa uppfylls upphör under 2009. Om den tidsperiod under vilken arbetsvillkoret uppfylls upphör före den 1 januari 2009 avdras från arbetsinkomstandelen den procentsats som fastställts för året i fråga. Om den lön som utgör grund för dagpenningen har justerats med lönekoefficienten till nivån för dagpenningens begynnelsetidpunkt i enlighet med 14 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avdras från arbetsinkomsten den procentsats som fastställts för dagpenningens begynnelseår.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 19 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Esko Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.