1019/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 2 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift (1262/2006) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1343/2007, som följer:

2 §

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie utgör 1,28 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen och av de andra premiegrunder som avses i 18 kap. 14 och 16―19 § i sjukförsäkringslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Premieprocentsatsen enligt 2 § 1 mom. tillämpas på sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut för 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 189/2008
ShUB 31/2008
RSv 175/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.