689/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om ändring av 7 kap. 3 § och 8 kap. 3 § i kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 7 kap. 3 § 1 mom. och 8 kap. 3 § 1 mom.,

av dem 8 kap. 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 236/2006, som följer:

7 kap.

Allmänna stadganden

3 §
Valbarhet

Valbar till förtroendeuppdrag i församlingen är en för kristen övertygelse känd konfirmerad medlem av församlingen som har fyllt 18 år och som inte är omyndig. Vid församlingsval ska valbarhetsåldern ha uppnåtts senast den första valdagen och vid övriga val senast den dag då valet förrättas.


8 kap.

Kyrkoherdeval och församlingsval

3 §
Rösträtt

Vid församlingsval har alla de medlemmar av kyrkan som senast den första valdagen har fyllt 16 år och vid kyrkoherdeval de medlemmar som senast den första valdagen har fyllt 18 år lika rösträtt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag tillämpas på församlingsval vid vilka den första valdagen infaller tidigast tre månader efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 77/2008
FvUB 9/2008
RSv 81/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.