558/2008

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av i ikraftträdandebestämmelsen i kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i kommunikationsministeriets förordning av den 18 september 2003 om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen (815/2003) som följer:


Fordon som före ikraftträdandet av denna förordning godkänts som skolfordon får användas vid körprov för förarexamen före den 30 september 2013, förutsatt att fordonet uppfyller de krav på fordon som används vid körprov som gällde när denna förordning trädde i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

Kommissionens direktiv 2008/65/EG (32008L0065); EGT nr L 168, 28.6.2008, s. 36

Helsingfors den 28 augusti 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.