452/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) 3 § 21 punkten och den finska språkdräkten i 8 § 16 punkten samt

fogas till 3 § nya 21 a- och 21 b-punkter, till 8 § en ny 16 a-punkt samt till 9 § en ny 2 a-punkt som följer:

3 §
Övriga inkomster

Vid fastställande av den stabiliserade lönen beaktas inte inkomst som inte grundar sig på arbete, kapitalinkomst eller inkomst som inte kan anses vara stabiliserad. Sådan inkomst är


21) ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden;

21 a) penningersättning som tagits ut från en arbetstidsbank och penningersättning som betalats ur en arbetstidsbank enligt lönegarantin;

21 b) besparingar i en arbetstidsbank;


8 §
Förvärvsinkomster av arbete vilka skall beaktas vid jämkning

Som sådana förvärvsinkomster av arbete som skall beaktas vid jämkning betraktas


16) förtäckt dividend till den del den utgör förvärvsinkomst;

16 a) penningersättning som tagits ut från en arbetstidsbank;


9 §
Övriga inkomster

Som sådan förvärvsinkomst som skall beaktas vid jämkning betraktas inte


2 a) penningersättning som tagits ut från en arbetstidsbank till den del den har periodiserats enligt 3 kap. 6 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa;Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Helsingfors den 19 juni 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Esko Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.