444/2008

Given i Helsingfors den 25 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 16 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1243/1997, som följer:

16 §
Särskilda villkor för körrätt

Till körrätt kan fogas villkor enligt vilka

1) innehavaren av körrätten skall bära glasögon eller andra korrigerande linser, använda hörapparat eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel när han kör, om han endast med hjälp av dessa uppfyller de föreskrivna hälsokraven eller är förmögen att föra fordonet,

2) det fordon som innehavaren av körrätten för skall ha alkolås, automatväxel eller sådana särskilda köranordningar som den som håller förarexamen har godkänt enligt anvisningar som enheten för fordonsförvaltningen har meddelat.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Helsingfors den 25 juni 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överinspektör
Janne Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.