430/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 18 juni 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 20 punkten i del I och 8 punkten i del II som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Kommissionens direktiv 2007/35/EG (32007L0035); EGT nr L 157, 19.6.2007, s. 14

Helsingfors den 18 juni 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.