172/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Lag om ändring av 17 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 17 § 5 mom. som följer:

17 §
Förvärvsarbete under tid med sjukpension och att lämna pension vilande

Med full sjukpension jämställs också en pension vars belopp har minskats i enlighet med 21 § eller vars belopp har minskats med i 22 § 1 eller 2 mom. avsedd försörjningspension eller familjepension.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2008. Den tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2008.

RP 177/2007
ShUB 2/2008
RSv 9/2008

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.