109/2008

Given i Helsingfors den 21 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 januari 2003 om avgifter som uppbärs för statsborgen (20/2003) 3 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 25/2005, som följer

3 §

Den årsavgift som uppbärs i fråga om borgen för långfristig kredit är 0,50 procent beräknad på borgenskreditens kapital eller borgensansvarets belopp.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

Helsingfors den 21 februari 2008

Finansminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Veikko Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.