36/2008

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådan den lyder i lag 1114/2005:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2008 utan särskild debitering anses fördelade enligt följande:

1) om en privat arbetsgivare eller ett statligt affärsverk på vilket lagen om statliga affärsverk (1185/2002) tillämpas är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
2,771 28,907 71,093
4,971 60,370 39,630
5,871 66,445 33,555

2) om någon annan än en i 1 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
3,821 48,443 51,557
2 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2008 på basis av debitering anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 37,4 %
2) sjukförsäkringsavgift 62,6 %
3 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2007 och tidigare år och som influtit under 2008 anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 40,6 %
2) sjukförsäkringsavgift 59,4 %
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Förordningen tillämpas även på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats före förordningens ikraftträdande och som har influtit den 1 januari 2008 eller därefter.

Helsingfors den 17 januari 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.