1318/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om ordningsbotsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 januari 2006 om ändring av lagen om ordningsbotsförfarande (59/2006) 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Lagens 2 a kap. 13 b § 2 och 3 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2011.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 134/2007
KoUB 9/2007
RSv 87/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.