897/2007

Given i Helsingfors den 11 oktober 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 14 § i och bilaga 2 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 14 § 2 mom. samt rubriken för och det inledande stycket i bilaga 2 till förordningen,

sådana de lyder, 14 § 2 mom. i förordning 354/2006 samt rubriken för och det inledande stycket i bilaga 2 i förordning 575/2003, som följer:

14 §
Krav enligt direktiv och E-reglementen

2. Vid typgodkännande och registrerings- eller ändringsbesiktning av ett enskilt fordon kan följande undantag göras från kraven i bilaga 1:

a) vid EG-typgodkännande, nationellt typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning av husbilar, ambulanser, likbilar, invalidtaxibilar, räddningsbilar, polisbilar och gränsbevakningsväsendets bilar de undantag som nämns i bilaga 2,

b) i fråga om ett fordon som är avsett för skydd av passagerare eller varor (bepansrat fordon) de undantag som nämns i bilaga 3,

c) andra fordon avsedda för särskilda ändamål, inklusive husvagnar, de undantag som nämns i bilaga 4,

d) mobilkranar de undantag som nämns i bilaga 5,

e) vid sådant typgodkännande av små serier som avses i 30 § i fordonslagen och vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier samt vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som tillverkats som enskilt exemplar eller fordon i kategorierna M1, N1 och N2 som införts till landet som enskilt exemplar de undantag som nämns i bilaga 6.


Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

Helsingfors den 11 oktober 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilaga 2

HUSBILARS, AMBULANSERS, LIKBILARS, INVALIDTAXIBILARS, RÄDDNINGSBILARS, POLISBILARS OCH GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS BILARS KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING

Denna tabell kan tillämpas vid EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av husbilar, ambulanser och likbilar samt vid registrerings- och ändringsbesiktning av nämnda fordon samt invalidtaxibilar, räddningsbilar, polisbilar och gränsbevakningsväsendets bilar.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.