833/2007

Given i Helsingfors den 29 augusti 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut,

ändras i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) punkterna 16, 25, 33 och 36 i del I,

av dem punkt 36 i del I i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 840/2004, samt

fogas till del II i bilaga 1, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 356/2006, en ny 13 punkt som följer:Denna förordning träder i kraft den 10 september 2007.

Kommissionens direktiv 2006/119/EG (32006L0119); EGT nr L 330, 28.11.2006, s. 12
Kommissionens direktiv 2007/15/EG (32007L0015); EGT nr L 75, 15.3.2007, s. 21

Helsingfors den 29 augusti 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.