1328/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 6 § i folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 928/2005, som följer:

6 §

De uppgifter som enligt denna lag ansluter sig till verkställigheten av folkhälsoarbetet samt de uppgifter som enligt någon annan lag åligger hälsovårdsnämnden eller något annat motsvarande organ sköts av ett eller flera kollegiala organ som utses av kommunen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 235/2006
ShUB 48/2006
RSv 236/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.