1268/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) 4 § 6 punkten samt

ändras 4 § 1 och 5 punkten som följer:

4 §
Avgiftsfri socialservice

Avgiftsfria är följande former av socialservice:

1) socialarbete enligt 17 § 1 mom. 1 punkten i socialvårdslagen (710/1982), rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor enligt momentets 2 punkt samt verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade, med undantag för transporter och måltider, enligt momentets 7 punkt,


5) service enligt 8 § 1 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), tolktjänst, dagverksamhet med undantag för transporter och måltider samt specialservice i anslutning till serviceboende enligt paragrafens 2 mom. och undersökningar enligt lagens 11 §; för specialkostnaderna för serviceboende kan dock en avgift tas ut då den handikappade får ersättning för dem med stöd av någon annan lag än lagen om service och stöd på grund av handikapp,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/2006
ShUB 28/2006
RSv 140/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.