1150/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 februari 2006 om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (145/2006) 1 § samt 2 § 2 och 3 mom., som följer:

1 §
Delegationen och dess mål

För att främja informationssamhällsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen finns i anslutning till inrikesministeriet som permanent samarbets- och förhandlingsorgan mellan ministerierna, Folkpensionsanstalten och Finlands Kommunförbund en delegation för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (Juhta).

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har minst 10 och högst 20 medlemmar, som alla har en personlig ersättare.

Statsrådet utser hälften av medlemmarna och ersättarna för en mandatperiod bland personer som föreslagits av inrikesministeriet och hälften bland personer som föreslagits av Finlands Kommunförbund. I delegationen skall åtminstone inrikesministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och Folkpensionsanstalten vara representerade.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2006

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överdirektör
Silja Hiironniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.