1147/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om utvärdering av utbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 februari 2003 om utvärdering av utbildning (150/2003) 6 § 1 mom. som följer:

6 §
Sammansättning

Rådet för utbildningsutvärdering har högst 14 medlemmar. Undervisningsministeriet utser medlemmarna för högst fyra år i sänder.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 14 december 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.