1129/2006

Givet i Åbo den 9 november 2006

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras 15 kap. 9 § 1 och 2 mom. i kyrkoordningen (1055/1993) av den 8 november 1991, sådana de lyder 1 mom. i kyrkomötets beslut 440/2001 och 2 mom. i kyrkomötets beslut 1045/2003, som följer:

15 kap.

Församlingens ekonomi

9 §

Om församlingens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller utöver vad som bestäms i kyrkoordningen i tillämpliga delar vad som bestäms i bokföringslagen (1336/1997).

För en räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut som består av en resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och bilagor till dem samt en tablå över budgetutfallet och en sådan verksamhetsberättelse som avses i 9 kap. 6 § 1 mom. Samtidigt skall förslag till åtgärder som gäller behandlingen av räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin läggas fram.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.

Åbo den 9 november 2006

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.