622/2006

Given i Helsingfors den 20 juli 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) punkt 0, 2, 10 och 41 i del I i bilaga 1,

av dem punkt 0 och 10 i del I i bilaga 1 sådana de lyder i förordning 234/2005 och punkt 2 i del I i nämnda bilaga sådan den lyder i förordning 334/2004 samt punkt 41 i del I i nämnda bilaga sådan den lyder i förordning 309/2005, samt

fogas till bilaga 1 del I, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 575/2003, 829/2003, 74/2004, 334/2004 och 840/2004, i nämnda förordningar 234/2005 och 309/2005 samt i förordning 869/2005, 356/2006 och 382/2006, en ny punkt 59 och en ny punkt 60, till bilaga 2, sådan den lyder i nämnda förordningar 575/2003 och 840/2004, en ny punkt 59 och en ny punkt 60, till bilaga 3, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 840/2004, en ny punkt 59 och en ny punkt 60 samt till bilaga 4, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, en ny punkt 59 och en ny punkt 60 som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. Punkt 41 i tabellen i del I i bilaga 1 till förordningen träder dock i kraft den 9 november 2006.

Kommissionens direktiv 2005/49/EG (32005L0049); EGT nr L 194; 26.7.2005, s. 12
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG (32005L0055); EGT nr L 275; 20.10.2005, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG (32005L0064); EGT nr L 310; 25.11.2005, s. 10
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/66/EG (32005L0066); EGT nr L 309; 25.11.2005, s. 37
Kommissionens direktiv 2005/78/EG (32005L0078); EGT nr L 313; 29.11.2005, s. 1
Kommissionens direktiv 2005/83/EG (32005L0083); EGT nr L 305; 24.11.2005, s. 32
Kommissionens direktiv 2006/28/EG (32006L0028); EGT nr L 65; 7.3.2006, s. 27
Kommissionens direktiv 2006/51/EG (32006L0051); EGT nr L 152; 7.6.2006, s.11

Helsingfors den 20 juli 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Bilagor 1-4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.