270/2006

Given i Helsingfors den 20 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om riksåklagarämbetet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till 1 § i förordningen av den 11 mars 1997 om riksåklagarämbetet (209/1997), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i förordning 1017/1997, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Riksåklagaren

Riksåklagaren fastställer kravnivån och prestationsnivån för uppgifterna som utförs av tjänstemän som omfattas av tillämpningsområdet för tjänstekollektivavtalet om åklagarnas lönesystem.


Denna förordning träder i kraft den 24 april 2006.

Helsingfors den 20 april 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringsrådet
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.