238/2006

Givet i Åbo den 12 maj 2005

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993)19 kap. 7 §, sådan denna paragraf lyder i kyrkomötets beslut 524/2002, som följer:

19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

A. Domkapitlet
7 §

Biskopsmötet kan ge närmare anvisningar om det förfarande som avses i 25 kap. 16 § 3 mom. i kyrkolagen.


Detta beslut träder i kraft den 10 april 2006.

Åbo den 12 maj 2005

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.