112/2006

Given i Helsingfors den 3 februari 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. 1 punkten samt 8 § 1 mom. trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut,

ändras 2 § 1 mom. 1 punkten och 8 § 1 mom. trafikministeriets beslut av den 9 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/1990),

av dem 2 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 807/2002 som följer:

2 §
Mängden körundervisning

Elever skall meddelas körundervisning:

1) genom minst 18 körturer för klass A1 och A,


8 §
Övningstillstånd

Innan erhållande av övningstillstånd skall sökanden få körundervisning åtta körturer, varav minst fyra körturer i trafiken.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006 och den tillämpas i förarundervisningen som påbörjats after att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 3 februari 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.