11/2006

Riksdagens beslut om ändring av 32 § i reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/1987) 32 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i riksdagens beslut 1191/2004, som följer:

32 §

Behörighetsvillkor är


7) för utskottsråden juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete eller, om det huvudsakliga arbetet inte består i att behandla lagstiftningsärenden, god kännedom om utskottets behörighetsområde,Denna ändring av reglementet för riksdagens kansli träder i kraft den 1 februari 2006.

TKF 2/2005
GrUB 8/2005
RSk 34/2005

Helsingfors den 12 december 2005

På riksdagens vägnar


Paavo Lipponen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.