1265/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) 2 § 12 punkten samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1260/2004, nya 12 a och 12 b punkter, som följer:

2 §
Löneinkomster som skall beaktas

Som stabiliserad lön enligt med 6 kap. 4 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller som inkomst som skall beaktas i den betraktas


12) betjäningsavgift,

12 a) vederlag för arbete som enligt avtal delvis eller helt skall gottgöras i form av dagpenning som betalas av en i lagen om försäkringskassor (1164/1992) avsedd sjukkassa och som arbetstagaren får i stället för lön som betalas med stöd av lag, kollektivavtal eller något annat avtal,

12 b) vederlag för arbete som enligt avtal delvis eller helt skall gottgöras i form av stöd för privat vård i enlighet med lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) eller något annat motsvarande stöd som betalas av stat eller kommun, ochDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.