1244/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

fogas till förordningen av den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) en ny 40 §, i stället för den 40 § som upphävts genom förordning 1303/1996, som följer:

40 §

Behörighetsvillkor för tjänsten som officer eller specialofficer som chef för myndighetsenheten för militär luftfart är högre högskoleexamen samt omfattande kännedom om och erfarenhet av militär luftfart.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.