1208/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 26 § i statsrådets förordning om rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till 26 § i statsrådets förordning av den 23 maj 2002 om rättshjälp (388/2002) ett nytt 2 mom. som följer:

26 §

Rättshjälpsbyrån ger på ersättningssökandens begäran en utredning om de ekonomiska förutsättningarna för rättshjälp enligt denna förordning och på basis av den utredningen kan Statskontoret avgöra om sökanden har rätt till ersättning för ansökningskostnader enligt 29 § 1 mom. i brottsskadelagen (1204/2005).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.