1084/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) en ny 41 a § som följer:

41 a §

Skatterättelse anses ha gjorts inom föreskriven tid, om skatteverkets beslut om rättelsen har fattats innan tidsfristen löpt ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på skatterättelser som görs den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 91/2005
FiUB 22/2005
RSv 141/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.