987/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 22 kap. 8 § 1 punkten, sådan den lyder i lag 1014/2004, som följer:

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans arbetsmarknadsverk

8 §
Avgifter till centralfonden

Varje församling eller kyrklig samfällighet erlägger årligen till kyrkans centralfond

1) högst tio procent av den kalkylerade kyrkoskatten och andelen av den samfundsskatt som har debiterats vid den senast verkställda beskattningen (grundavgift), vilken avgift kan bestämmas också endast på basis av den kalkylerade kyrkoskatten,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 173/2005
FvUB 20/2005
RSv 157/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.