948/2005

Givet i Åbo den 10 november 2005

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 2 kap. 17 § som följer:

2 kap.

Kyrkans heliga handlingar

17 §

Den som döps skall ha minst två faddrar, vilka skall vara konfirmerade medlemmar av en evangelisk-luthersk kyrka. Utöver dessa kan som faddrar vara även medlemmar av någon sådan kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop. Minst två faddrar eller två andra vittnen skall vara närvarande vid dopförrättningen.

Efter dopet kan av särskilda skäl ytterligare högst två faddrar utses för barnet. Beslut om att utse ytterligare en fadder fattas av kyrkoherden i barnets församling på förslag av barnets vårdnadshavare. En anteckning om att en fadder utsetts skall göras i kyrkböckerna i den församling där barnet har döpts eller upptagits som medlem av kyrkan.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006.

Åbo den 10 november 2005

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.