903/2005

Given i Helsingfors den 18 november 2005

Lag om ändring av 45 § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 45 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1767/1995, som följer:

45 §

Skatt betalas inte heller på överlåtelse av en rättighet som grundar sig på upphovsrättslagen eller på ersättningar som på grundval av denna rätt erhållits enligt 26, 26 a, 26 i eller 47 a § i upphovsrättslagen, när ersättningstagaren är en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten eller ersättningen betalas ut av en sådan organisation.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på en tjänst som utförts eller tagits i eget bruk den dag då de bestämmelser i upphovsrättslagen som nämns i denna lag träder i kraft eller därefter.

RP 85/2004
FiUB 21/2005
RSv 123/2005

Helsingfors den 18 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.