851/2005

Givet i Åbo den 12 november 2004

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 20 kap. 7 § 3 mom. och 21 kap. 2 § 1 mom. som följer:

20 kap.

Kyrkomötet

7 §

Om kyrkans arbetsmarknadsverk samt om dess uppgifter och ställning bestäms särskilt.

21 kap.

Biskopsmötet

2 §

Initiativrätt vid biskopsmötet har biskopsmötets medlemmar, kyrkomötet, domkapitlen, kyrkostyrelsen, de verksamhetsorgan som kyrkomötet tillsatt i anslutning till kyrkostyrelsen samt kyrkans arbetsmarknadsverk.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006.

Åbo den 12 november 2004

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarmaärkebiskop


Kari Ventäkyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.