690/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av 20 och 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 20 § och 24 a § 2 mom. 1 punkten, av dem 24 a § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1030/2000, som följer:

20 §
Anmälningsplikt

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skall enligt vad som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) innan han eller hon inleder sin verksamhet göra anmälan om självständig yrkesutövning hos länsstyrelsen.

24 a §
Innehållet i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I registret införs följande uppgifter om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården:

1) namn, personbeteckning, hemadress, rätt att utöva yrke och begränsning eller fråntagande av denna rätt, tillstånd att utöva yrke och återkallelse av detta tillstånd eller rätt att använda yrkesbeteckning för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och förbud att använda denna samt uppgift om den utbildning som rätten eller tillståndet att utöva yrke eller använda den skyddade yrkesbeteckningen grundar sig på,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/2005
ShUB 6/2005
RSv 52/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.