517/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning av den 22 mars 2002 om högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i livsmedel (237/2002) 2 § och i bilagan punkten om aflatoxiner samt

stryks i bilagan punkten om patulin och tenn som följer:

2 §

De högsta tillåtna halterna av vissa främmande ämnen i livsmedel anges i bilagan till denna förordning samt i kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel jämte ändringar.


Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2005.

Helsingfors den 8 juni 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektor
Liisa Rajakangas

Bilaga


Ämne Högsta halt*)
- livsmedel
Aflatoxiner
- andra livsmedel än de som nämns i komissionens förordning (EG) nr 466/2001 jämte ändringar 0,005

*) i den ätbara delen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.