309/2005

Given i Helsingfors den 11 maj 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) punkt 11, 17, 41 och 46 i tabellen i del I i bilaga 1,

av dem punkt 41 sådan den lyder i förordning 334/2004 samt punkt 46 sådan den lyder i förordning 575/2003, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2005. Punkt 46 i tabellen i del I i bilaga 1 till förordningen träder dock i kraft den 1 januari 2006 och punkt 11 den 8 mars 2006.

Kommissionens direktiv 2005/11/EG (32005L0011); EGT nr L 46, 17.2.2005, s. 42
Kommissionens direktiv 2005/21/EG (32005L0021); EGT nr L 61, 8.3.2005, s. 25

Helsingfors den 11 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.