234/2005

Given i Helsingfors den 5 april 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) i del I i bilaga 1 punkterna 0 och 10,

av dem punkt 0 i del I i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 840/2004, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna i punkt 0 i del I i bilaga 1 med anknytning till direktiv 2001/92/EG träder dock i kraft den 1 maj 2005.

Kommissionens direktiv 2004/104/EG (32004L0104); EGT nr L 337, 13.11.2004, s. 13

Helsingfors den 5 april 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.