101/2005

Given i Helsingfors den 16 februari 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 3 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 maj 2002 om lämnande av uppgifter om kemikalier (374/2002) del A punkt I stycke 5 i bilaga 3 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2005.

Rådets direktiv 2004/66/EG, EGT nr L 168, 1.5.2004, s. 39

Helsingfors den 16 februari 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Matti Kajantie

Bilaga 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.