1192/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 4 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i statsrådets förordning 424/2004, som följer:

4 §
Bedömning av tillräcklig studieframgång hos högskolestuderande

En högskolestuderandes studier anses framskrida i en sådan takt att examen kan avläggas inom den stödtid som fastställts för studierna i fråga, om den studerande per stödmånad i genomsnitt har 5,5 studiepoängs studieprestationer som hör till examen. Studiestöd kan dock beviljas eller utbetalningen av stödet fortsättas, om den studerande per stödmånad i genomsnitt har minst 4,8 studiepoängs studieprestationer som hör till examen.

Även om studieprestationerna under hela den föregående studietiden är färre än vad som nämns i 1 mom., kan studiestöd beviljas eller utbetalningen av stödet fortsättas, om den studerande under stödmånaderna under det läsår som föregår bedömningen har genomfört i genomsnitt minst 4,8 studiepoängs studieprestationer per stödmånad.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Denna förordning tillämpas på studieprestationer vars omfattning uttrycks i studiepoäng. Vid bedömningen av tillräcklig framgång i studier vars omfattning uttrycks i studieveckor tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.