1014/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 22 kap. 8 § 1 och 3 punkten, sådana de lyder, 8 § 1 punkten i lag 1247/2001 och 8 § 3 punkten i lag 821/2004, som följer:

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

8 §
Avgifter till centralfonden

Varje församling eller kyrklig samfällighet erlägger årligen till kyrkans centralfond

1) högst sju procent av den kalkylerade kyrkoskatten och andelen av den samfundsskatt som har debiterats vid den senast verkställda beskattningen (grundavgift),


3) utöver grundavgiften högst tjugo procent av den andel enligt 1 punkten som församlingen erhåller av den samfundsskatt som har debiterats (tilläggsavgift); tilläggsavgiften kan vara progressiv, ochDenna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 191/2004
FiUB 21/2004
RSv 144/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.