840/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 6 september 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) förklaringarna I och P till bilagorna 2―5,

ändras i del I i bilaga 1 punkterna 0, 8, 36, 39 och 47, i bilaga 2 punkterna 8, 36 och 47, i bilaga 3 punkterna 8 och 36, i bilaga 4 punkterna 8 och 47, i bilaga 5 punkt 8 och i bilaga 6 punkt 8 och 36,

av dem punkt 0 i del I i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 74/2004 samt punkt 36 i nämnda del, punkterna 8, 36 och 47 i bilaga 2 och punkt 8 och 36 i bilaga 6 sådana de lyder i förordning 575/2003, samt

fogas till bilaga 4 en ny 36 punkt och till bilaga 5 en ny 36 punkt som följer:Denna förordning träder i kraft den 30 september 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG (32004L0003); EGT nr L 49, 19.2.2004, s. 36, europaparlamentets och rådets direktiv 2004/11/EG (32004L0011); EGT nr L 44, 14.2.2004, s. 19, europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG (32003L0097); EGT nr L 25, 29.1.2004, s. 1, kommissionens direktiv 2004/78/EG (32004L0078); EGT nr L 231, 30.6.2004, s. 69

Helsingfors den 6 september 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilagor 1-6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.