836/2004

Given i Helsingfors den 2 september 2004

Statsrådets förordning om ändring av 18 § i polisförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförordningen av den 8 september 1995 (1112/1995) 18 § som följer:

Maktmedels- och skyddsredskap
18 §

Staten förser polismännen med sådana maktmedels- och skyddsredskap som uppgifterna förutsätter. Vid användningen av maktmedel mot en person enligt 27 § 1 mom. i polislagen får en polisman använda endast sådana i 2 mom. nämnda maktmedelsredskap som polisens högsta ledning har godkänt och i vilkas användning polismannen fått utbildning.

Polisens maktmedelsredskap är:

1) såsom personliga tjänstevapen magasinförsedda pistoler och revolvrar eller pistoler och revolvrar som avfyrar självladdande enkelskott, jämte därtill hörande patroner,

2) såsom stödvapen magasinförsedda skjutvapen eller skjutvapen som avfyrar självladdande enkelskott och vilkas kaliber motsvarar tjänstevapen, jämte därtill hörande patroner,

3) såsom specialvapen som stöder polisverksamheten hagelgevär, maskinpistoler som avfyrar automateld och vilkas kaliber motsvarar tjänstevapen, gevär eller andra skjutvapen som avfyrar enkelskott eller magasinförsedda gevär eller andra skjutvapen eller gevär eller andra skjutvapen som avfyrar självladdande enkelskott samt skjutvapen som är avsett för spridning av gas eller annat förlamande ämne, jämte därtill hörande patroner, samt

4) övriga maktmedelsredskap vilkas egenskaper och verkningar då de används på behörigt sätt är lindrigare än skjutvapen.


Denna förordning träder i kraft den 13 september 2004.

Helsingfors den 2 september 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Pertti Normia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.