698/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 6 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 april 2002 om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) 6 § 2 mom. som följer:

6 §

De offentliga rättsbiträdena står under advokatföreningens tillsyn så som bestäms i 6, 7 och 7 a―7 d § i lagen om advokater (496/1958). I fråga om de offentliga rättsbiträdenas rätt att anföra besvär över ett avgörande i ett tillsynsärende samt i fråga om behandlingen av besvären gäller vad som föreskrivs i 10 § i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2004.

RP 54/2004
LaUB 5/2004
RSv 93/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.