334/2004

Given i Helsingfors den 4 maj 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) bilaga 1 del I punkt 2, 41 och 50 som följer:1. Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2004.

2. Punkt 2 i del I i bilaga 1 till förordningen träder dock i kraft den 4 september 2004 och punkt 50 i del I den 1 januari 2005.

Kommissionens direktiv 2003/76/EG (32003L0076); EGT nr L 206, 15.8.2003, s. 29

Helsingfors den 4 maj 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilaga1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.