300/2004

Given i Helsingfors den 23 april 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om grodlår och sniglar som importeras från tredje land

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 27 augusti 1997 om grodlår och sniglar som importeras från tredje land (870/1997) 4 § och bilagor 1 och 2 sådan de lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 369/2003 som följer:

4 §
Import för eget bruk och försändelser till enskilda

Om importvillkor och begränsningar för produkter som utgör personligt bagage eller sänds som postpaket till enskilda föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.


Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2004.

Kommissionens beslut 2003/812/EG (32003D0812); EGT nr L 305, 22.11.2003, s. 17
Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (32004R0136); EGT nr L 21, 28.1.2004, s. 11

Helsingfors den 23 april 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Bilaga 1

Grodlår får importeras enligt del VII i bilagan i kommissionens beslut 2003/812/EG jämte ändringar.

Bilaga 2

Sniglar får importeras enligt del VI i bilagan i kommissionens beslut 2003/812/EG jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.