30/2004

Given i Helsingfors den 20 januari 2004

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) en ny 15 a § som följer:

15 a §
Tillämpning av begränsningarna i fråga om överlåtelse

Vad som föreskrivs i 14 och 15 § gäller samtliga rättshandlingar vilkas faktiska syfte är överlåtelse av en räntestödshyresbostad eller ett räntestödshyreshus, om överlåtelsetagaren känner till eller borde känna till rättshandlingens faktiska syfte.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

RP 143/2003
MiUB 4/2003
RSv 118/2003

Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.