1068/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av 59 § lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 59 §, sådan den lyder i lag 1561/1995, som följer:

59 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, skall i tillämpliga delar iakttas 2 och 3 kap., 4 kap. 26 a―26 d och 51 § samt 11 kap. lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003
FiUB 27/2003
RSv 67/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.