829/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 25 september 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) bilaga 1 del I punkt 0 och 48 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 30 september 2003.

Kommissionens direktiv 2003/19/EG (32003L0019); EGT nr L 79, 26.3.2003, s. 6

Helsingfors den 25 september 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.